THỢ CHẠM GỖ

Số lượng: 15 người

Yêu cầu:

* Có tay nghề chạm gỗ ít nhất 03 năm trở lên
* Biết vẽ rập theo mẫu
* Tỉ mỉ, khéo léo và có tính kiên nhẫn cao
* Trung thực, có trách nhiệm trong công việc
* Có khả năng học hỏi, siêng năng và chịu khó
* Sẵn sàng làm thêm giờ (nếu được yêu cầu)

Job Type: Full Time
Job Location: Vietnam
Time Post: 2020 June

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx